Info pro rodiče

Letní dětský tábor Adam je stanový tábor pro 50 dětí, o které se stará 12 oddílových vedoucích, 4 kuchaři, 2 zdravotnice a hlavní vedoucí. Děti jsou ubytované po dvojicích v klasických stanech s podsadou. Příjezd i odjezd z tábora je zcela v režii zákonných zástupců. Návštěvní dny se na táboře nekonají. Zde základní informace.

Termín tábora: 15. července – 29. července 2023

Cena tábora: 5 000 Kč (v ceně: ubytování, strava, pedagogický dozor, program). Pokyny k platbě zde.

Téma tábora: Mořský svět. Více o programu si můžete přečíst zde, o táborových aktivitách zde.

Hlavní vedoucí tábora: Barbora Švehlová

Adresa tábora: LT Rapotínská Samota, Rejchartice, p. Šumperk, 787 01

Kontakt: info@tabor-adam.cz, 775 570 910

 

Příjezd a odjezd z tábora

Příjezd na tábor a také odjezd z tábora není hromadně organizován. Nástup je v sobotu 15. 7. 2023 mezi 14.00 a 14.30. Prosíme zákonného zástupce, aby dodrželi čas příjezdu a v táboře se zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu. Pro přijetí dítěte je nutné mít všechny potřebné dokumenty.

Odjezd je sobotu 29. 7. 2023 mezi 10.00 a 10.30. Aby nedošlo k narušení táborového režimu, prosíme, abyste si své dítě vyzvedli v určenou dobu. Dítě může vyzvednout pouze zákonný zástupce či je nutné domluvit se jinak.

Upozorňujeme, že na cestě do areálu je třeba zvýšené opatrnosti. Odbočka na příjezdovou cestu k táboru je mezi obcemi Rejchartice a Rapotín. Níže přikládáme souřadnice. Věnujte pozornost našim webovým stránkám, kde budou zveřejněny případné změny.

Souřadnice: 50.0202208N, 17.0032336E

Odkaz na mapy.cz :  https://mapy.cz/s/1weuw

Dokumentace dítěte

Na tábor může být přijato pouze dítě s náležitou dokumentací, kterou ke stažení naleznete zde. Prosím, vyplnění věnujte náležitou pozornost. Dokumentace se odevzdává v den příjezdu.

Dokumentace dítěte:

– písemné prohlášení zák. zástupců o zdravotním stavu dítěte ne starší jednoho dne

– potvrzení lékaře, že dítě je zdravotně způsobilé k účasti

– souhlas s ošetřením a převozem dítěte

– průkaz zdravotní pojišťovny – stačí kopie

Upozornění pro zákonné zástupce

Po značně negativních zkušenostech z minulých let nedoporučuje vedení tábora, aby si děti vezly    s sebou na tábor drahé a hodnotné osobní věci např.: tablety, fotoaparáty apod. – hrozí jejich ztráta a bohužel i zcizení. Provozovatel tábora neručí za jejich případné poškození či ztrátu. Dále upozorňujeme, že na táboře je zákaz mobilních telefonů. Pokud z nějakého důvodu potřebujete dítěti telefon dát, je nutné ho podepsaný v den nástupu odevzdat vedoucímu.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že všichni účastníci tábora jsou ústní formou v den příjezdu na tábor seznámeni s pravidly Letního dětského tábora ADAM i dalšími pravidly pro bezpečný pohyb v přírodě. Porušení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení dítěte z tábora bez možnosti náhrady škody a zákonný zástupce je povinen zajistit odvoz dítěte v nejkratší možné době z Letního dětského tábora ADAM domů. Zároveň v případě majetkové škody je zákonný zástupce povinen uhradit finanční náhradu.

img_1.png

O nás

Letní dětský tábor ADAM pro děti 5 - 15 let, který se tradičně koná ve druhé půlce července.
icon-2.png

Adresa

LT Rapotínská SamotaRejchartice787 01 Šumperk
icon-3.png

Kontakt

Barbora ŠvehlováTel.: +420 775 570 910E-mail: info@tabor-adam.cz

AxiomThemes © 2023. All rights reserved.